söndag 11 december 2016

Nu är det den tredje advent
För oss som räknar in livet i tid går det rasande snabbt.
För inte alltför länge sedan fanns inga klockor och inget elektriskt ljus. Tiden existerade inte. Livet följdes av solen. Det går inte att göra annat än vila när det är så mörkt att man inget ser.
I många delar av vår värld lever man fortfarande efter solen.
För djuren kan människans alltmer tilltagande ljuslängtan vara problem eftersom deras livsrytm sätts ur spel.
Att vissa djur blir isprinsessor månljusa nätter det är en annan historia...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar