måndag 25 maj 2015

Mor lilla mor vem är väl som du....
Mors Dag firas sista söndagen i maj. Det är från början en amerikansk sed.
1908 ville Anna Jarvis i Philadelfia fira sin bortgågna mors minne. Anna fick prästen i församlingen att predika om moderskärlek. Hon hade också för egna pengar smyckat kyrkan med vita nejlikor. Varje kyrkobesökare fick sedan ta med sig var sin nejlika hem till sin mor.
Genom ett kongressbeslut i USA bestämdes att Mors Dag skulle firas varje år.
1919 kom seden till Sverige och blev mer och mer kommersialiserad. Miss Jarvis kämpade bittert mot  detta, men som vi vet förlorade hon den kampen.
I stället för att köpa något kan kanske mor få uppmärksamhet i form av tid, både egen och/ eller i kärt sällskap.

onsdag 20 maj 2015

Bröllopstider
Pingst förknippas med den helg man sedan gammalt knyter hymens band.
Ordet Pingst kommer från grekiskans pentekoste, den femtionde dagen. Den firas sjunde söndagen efter Påsk(50 dagar).
Det är en helg som många andra baserad på den kristna tron. Den helige Andes utgjutande över lärjungarna, vilket innebar att lärjungarna efter Jesu himlafärd fick kraft att predika hans lära.
Att många gifter sig den här helgen har ingen religiös bakgrund, utan hänger snarare samman med den skira vårliga fruktbarhetens tid.


måndag 11 maj 2015

Nu är vi i hänryckningens tid
Naturen översållar sig med förunderlig skönhet. Grönskan kommer gåtfull och magisk ur jorden. För oss är det bara att njuta, förundras och smaka på allt det sköna gröna.
Kristi Himmelsfärdsdag, alltid en torsdag, är en ganska anonym helg. Inte många tänker längre på vad den betyder annat en en härlig klämdag, som kan bli långhelg om man har tur.
Men dagen har firats stort en gång i tiden  på grund av denna berättelse:
Det skedde ett under på Oljeberget där Jesus (efter sin död) undervisade sina lärjungar. Ett moln kom ned och lyfte honom mot himlen samtidigt som två vitklädda män förkunnade för de förstummade lärjungarna att Jesus en dag ska komma tillbaka på samma sätt som han for upp.
Helgen firas alltid torsdagen i veckan näst före pingst.