lördag 31 maj 2014

I Hänryckningens tid

Nu i den fantastiska försommarglansen knyter många hymens band. Pingst är topphelgen för bröllop. Traditionen att fira bröllop i den skira grönskans tid är gammal. Det är fruktbarhetens tid och passande att bilda par.
Pingst är som de flesta helger religiös. Namnet har den fått efter grekiskans pentekoste som betyder den femtonde dagen. Det är kyrkoårets tredje största helg och åminner om den Helige Andes utgjutande över lärjungarna efter Jesu död.
Men för de flesta av dagens människor innebär Pingsten ledighet och fest, många av oss har glömt varför helgen finns.
Men nu vet DU...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar